پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن- اهداف
چشم انداز پنجمین کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

توجه ویژه به صنعت حمل و نقل ریلی کشور در سالهای پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و نگاه ویژه دولت تدبیر و امید به این مقوله، نشان دهنده جایگاه مهم این صنعت در توسعه زیرساختهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. در این راستا دانشکده مهندسی راهآهن ایران به عنوان اولین و تنها دانشکده تخصصی در خاورمیانه در این زمینه و به عنوان قطب حمل و نقل ریلی کشور در صدد است تا فرصتی فراهم سازد تا محققین و صنعتگران این حوزه به تبادل نظر و ارائه آخرین یافته های علمی خود بپردازند. این تعامل در بعد ملی علاوه بر تثبیت جایگاه دانشکده، سبب توسعه و پیشرفت صنعت ریلی کشور در ابعاد علمی و عملی گردیده و افق های جدیدی را در زمینه همکاریهای بین المللی دانشکده با سایر مراکز علمی و صنعتی فعال در زمینه های مختلف حمل و نقل ریلی فراهم می‌نماید.

نشانی مطلب در وبگاه پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن:
http://icrare2017.iust.ac.ir/find.php?item=1.51.200.fa
برگشت به اصل مطلب